Beheermaatschappij

Presentatie

Keren Finance is een beheermaatschappij die niet afhankelijk is van een bank of een andere financiële instelling. Het kapitaal wordt rechtstreeks aangehouden door zijn medewerkers. Deze kapitaalstructuur is niet alleen motiverend, ze voorkomt ook belangenconflicten.

Onze expertise

Keren Finance werd opgericht door Raphaël Elmaleh en is door de Franse toezichthouder AMF in januari 2001 erkend. Het beschikt over expertise in twee domeinen: enerzijds particulier beheer met mandaten voor portefeuillebeheer via effectenrekeningen, aandelenspaarplannen en via overdracht van het beheer aan in Luxemburg gevestigde specifieke interne fondsen, en anderzijds collectief beheer, dat momenteel bestaat uit een SICAV met drie compartimenten (een aandelencompartiment, een gediversifieerde compartimenten en een obligatiecompartiment) alsook uit en twee gediversifieerde fondsen.

Ons meesterschap

We wilden onszelf de tijd gunnen om te slagen. Dat betekent dat we voor onze groei niet in de eerste plaats naar doelstellingen kijken, maar wel naar onze rendabiliteit op lange termijn. Diezelfde principes passen we ook toe op de bedrijven in de fondsen, omdat we het rendabiliteitsdoel niet willen offeren op het altaar van de omzetgroei.